Overlijden en rouw

Op de websites Jonge Helden en Achter de Regenboog staat veel informatie en tips voor kinderen. Ook voor u staat er informatie.

Achter de Regenboog organiseert ook kinderweekenden. Kinderen verwerken dan het verlies met elkaar.

Blijft het moeilijk? Ga naar uw huisarts. De huisarts kan uw kind doorverwijzen naar een rouwtherapeut. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn.

Op school kan uw kind terecht bij de vertrouwenspersoon. In de schoolgids staat wie dat is.

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Jonge Helden

Achter de Regenboog


Praat over uw gevoelens met familie en vrienden. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn. Hier vindt u dag en nacht iemand om mee te praten.

Op de website van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) staat veel informatie. U vindt er adressen waar u terecht kunt voor ondersteuning. Kijk ook op de website van Regelhulp.

Wilt u een hulpverlener spreken? Ga naar uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen.

Misschien wilt u praten met een medewerker van Humanitas. Of deelnemen aan een ontmoetingsgroep van lotgenoten. Lees op de website van Humanitas hoe u zich aanmeldt.

Bent u uw kind verloren? Kijk op de website van de Vereniging Ouders van een Overleden Kind.

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Ouders van een Overleden Kind

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

Humanitas Steun bij Rouw en Verlies

Telefoonnummer
06 51 29 73 26

Regelhulp - rouwen en verdriet


Op de website Ongeneeslijk.nl ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken. Zorg tijdens de laatste levensfase heet palliatieve zorg. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Wilt u thuis ondersteuning? Neem contact op met de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers.

Misschien is een hospice een betere oplossing. Bijvoorbeeld Het Vliethuys of WZH Hospice. Neem contact op met de organisaties voor meer informatie.

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

WZH Hospice

Bezoekadres
Polanenhof 497
2548 MP Den Haag

Telefoonnummer
070 756 16 00

Het Vliethuys

Bezoekadres
Fonteynenburghlaan 5B
2275 CX Voorburg

E-mailadres
info@hetvliethuys.nl

Telefoonnummer
070 340 13 15

Over palliatieve zorg

Rijksoverheid - palliatieve zorg

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

Telefoonnummer
020 62 00 690


Op de website van het Nibud vindt u informatie over inkomen na het overlijden van een partner.

Verzorgt u een kind of bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan krijgt u mogelijk een nabestaandenuitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat informatie.

Is na het overlijden van uw partner uw inkomen lager? Misschien krijgt u toeslagen. Zoals zorgtoeslag of kindgebonden budget. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Belastingdienst - toeslagen

Telefoonnummer
0800 05 43

Nibud - geldwijzer nabestaanden

Sociale Verzekeringsbank - nabestaandenuitkering