Kinderopvang

Er zijn verschillende soorten opvang voor kinderen.

  • Een kinderdagverblijf is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Uw kind kan hier overdag, ’s avonds en in het weekend naar toe. Het medisch kinderdagverblijf (MKD) is er voor kinderen met ernstige problemen in de ontwikkeling.
  • Een peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Uw kind kan hier een ochtend of een middag naar toe. Uw kind leert alvast spelend hoe het is op de basisschool. Heeft uw peuter een taalachterstand? Op de peuteropvang is extra aandacht voor taal.
  • De buitenschoolse opvang is voor kinderen op de basisschool. Dit kan opvang voor en na schooltijd zijn. Of in de vakanties.
  • Een gastouder biedt opvang voor kinderen van alle leeftijden. Uw kind wordt in het huis van de gastouder opgevangen of bij u thuis. Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen.

Kijk op de website van het Landelijk Register Kinderopvang voor opvang bij u in de buurt.

Of vraag bij de gemeente welke kinderopvangmogelijkheden er in de buurt zijn.

Op sommige kinderdagverblijven zijn er voor bepaalde dagdelen wachtlijsten, dus is het verstandig om uw baby al voor de geboorte op te geven. Kies een aantal locaties uit om te bezoeken. De eerste indruk bij zo’n bezoek is erg belangrijk.

Landelijk Register Kinderopvang

Gemeente Rijswijk

Bezoekadres
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk

E-mailadres
stadhuis@rijswijk.nl

Telefoonnummer
14 070


Kinderopvangtoeslag is geld van de Rijksoverheid om de kinderopvang te helpen betalen. U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Doe dit binnen 3 maanden, dan loopt u geen toeslag mis. De Belastingdienst betaalt kinderopvangtoeslag tot 3 maanden terug.

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag hangt onder andere af van:

  • of de kinderopvang is goedgekeurd door de overheid
  • of u zelf een deel van de kinderopvang betaalt
  • of u werkt of leert
  • hoeveel u verdient

Peuterspeelzalen vallen ook onder kinderopvang. U kunt dus ook kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kind naar de peuterspeelzaal gaat. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.
In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u zien of een kinderopvang is goedgekeurd door de overheid.

De gemeente betaalt soms ook mee aan de kosten van de kinderopvang. Bijvoorbeeld als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag maar wel kinderopvang nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u een ziekte of beperking heeft. Of omdat u een bijstandsuitkering krijgt en cursussen volgt om werk te vinden.

Heeft u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, maar maakt u wel gebruik van een Rijswijkse peuterspeelzaal of peuterspeelschool? Dan betaalt de gemeente Rijswijk een deel van de kosten. U moet dit wel zelf regelen. Als u uw kind aanmeldt voor plaatsing op een Rijswijkse peuterspeelzaal of -school, ontvangt u informatie over de voorwaarden en hoe u dit kunt regelen.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Rijswijk.

Belastingdienst - kinderopvangtoeslag

Telefoonnummer
0800 05 43

Landelijk Register Kinderopvang

Gemeente Rijswijk - kinderopvangtoeslag aanvragen

Gemeente Rijswijk - peuterspeelzaal