Discriminatie

Discriminatie is verboden. Laat het er dus niet bij zitten. Discrimineren ze uw kind op school? Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school.

Meld discriminatie bij een meldpunt discriminatie. Dat kan via de website Discriminatie.nl. Of bij een anti-discriminatiebureau in de buurt. Zij weten ook wat u verder kunt doen. Misschien kunt u aangifte doen bij de politie.

Discrimineren gebeurt ook op internet. Bijvoorbeeld door te schelden op social media. Of door nare foto’s of filmpjes te plaatsen. Kijk op Meldknop.nl voor advies en hulp.

Wil uw kind met iemand praten? Het kan bellen met de Kindertelefoon.

Of neem contact op met het Jeugdteam.

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Telefoonnummer
0800 04 32

Meldknop

Mijn Politie

Jeugdteam (CJG)

Het jeugdteam van het CJG geeft informatie en advies aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. Ook biedt het team ondersteuning en waar nodig toegang tot organisaties die jeugdhulp aanbieden. Bij het jeugdteam kunt u ook terecht voor uitgebreide of specialistische hulp. Hierbij kunt u denken aan:

  • jeugd- en opvoedhulp
  • geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz)
  • zorg voor kinderen met een beperking
  • hulp bij onveilige situaties of crisissituaties

Bezoekadres
P. van Vlietlaan 10
2285 XM Rijswijk

E-mailadres
jeugdteam@rijswijk.nl

Telefoonnummer
070 219 68 46

Discriminatie.nl


Discriminatie is verboden. Laat het er dus niet bij zitten. Praat erover. Wordt u op uw werk gediscrimineerd? Praat dan met de vertrouwenspersoon op uw werk. Zoek samen naar een oplossing.

Of meld discriminatie bij een meldpunt discriminatie. Bijvoorbeeld via de website Discriminatie.nl. Of bij de Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding. Zij weten ook wat u verder kunt doen. U kunt ook aangifte doen bij de politie.

Mijn Politie

Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding

Wist u dat de gemeente Rijswijk een eigen anti-discriminatievoorziening heeft? Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling.  Inwoners kunnen worden gediscrimineerd op basis van hun: Leeftijd, Seksuele gerichtheid, Godsdienst en levensovertuiging, Ras, Geslacht, Nationaliteit, Handicap of chronische ziekte, Politieke overtuiging, Burgerlijke staat, Soort arbeidscontract, Arbeidsduur en Niet-wettelijke gronden (andere signalen).

Iedereen kan bij iDb terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling.

Bezoekadres
Koninginnegracht 12 B
2514 AA Den Haag

E-mailadres
info@stichtingidb.nl

Telefoonnummer
0800 321 86 86 (gratis)

Discriminatie.nl