Seksueel misbruik

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk hulp zoekt. Bel of ga naar het politiebureau. Of bel met het Centrum Seksueel Geweld. Het Centrum Seksueel Geweld helpt slachtoffers direct na het misbruik. U kunt dag en nacht bellen voor hulp. Op de website leest u meer informatie.

Voor advies en hulp kunt u ook bellen met Veilig Thuis Haaglanden. Of bekijk de website. Ook Slachtofferhulp kan u helpen. Bijvoorbeeld met de dingen die u misschien moet regelen. Of met het omgaan met uw emoties.

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Telefoonnummer
0900 01 01

Centrum Seksueel Geweld

Telefoonnummer
0800 01 88

Veilig Thuis Haaglanden

Bezoekadres
Westeinde 128
2512 HE Den Haag

Telefoonnummer
0800 2000


Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk hulp zoekt. Bel of ga naar het politiebureau. Of bel met het Centrum Seksueel Geweld. Het Centrum Seksueel Geweld helpt slachtoffers direct na het misbruik. U kunt dag en nacht bellen voor hulp.

Voor advies en hulp kunt u ook bellen met Veilig Thuis Haaglanden. Een kind kan ook zelf bellen. Of kijk op de website. Ook Slachtofferhulp kan u en uw kind helpen. Bijvoorbeeld met de dingen die u misschien moet regelen. Maar ook met het omgaan met emoties.

Seksueel misbruik gebeurt ook via internet. Kinderlokkers en loverboys zijn bijvoorbeeld ook online actief. Lees meer over seksueel misbruik via internet op de websites Meldknop.nl en Help wanted.

Wil uw kind erover praten? Bel (samen) naar de Kindertelefoon. U kunt ook praten met uw huisarts of het Jeugdteam.

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Telefoonnummer
0900 01 01

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Telefoonnummer
0800 04 32

Meldknop

Help wanted

Centrum Seksueel Geweld

Telefoonnummer
0800 01 88

Politiebureau

Elke dag open van 9.00 - 18.00 uur, op donderdag van 9.00 - 21.00 uur.

Bezoekadres
Sir Winston Churchilllaan 271
2288 EA Rijswijk

Telefoonnummer
0900 8844

Veilig Thuis Haaglanden

Bezoekadres
Westeinde 128
2512 HE Den Haag

Telefoonnummer
0800 2000

Jeugdteam (CJG)

Het jeugdteam van het CJG geeft informatie en advies aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. Ook biedt het team ondersteuning en waar nodig toegang tot organisaties die jeugdhulp aanbieden. Bij het jeugdteam kunt u ook terecht voor uitgebreide of specialistische hulp. Hierbij kunt u denken aan:

  • jeugd- en opvoedhulp
  • geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz)
  • zorg voor kinderen met een beperking
  • hulp bij onveilige situaties of crisissituaties

Bezoekadres
P. van Vlietlaan 10
2285 XM Rijswijk

E-mailadres
jeugdteam@rijswijk.nl

Telefoonnummer
070 219 68 46


Misbruik gebeurt meestal heel subtiel. Vaak weten kinderen daarom niet zeker of iets misbruik is. Praat met het kind. Stel open vragen en luister naar wat het kind zelf wil vertellen. Dring niet te veel aan. 

Is er sprake van seksueel misbruik? Bel of ga naar het politiebureau. Kijk ook op de website Centrum Seksueel Geweld. Wil het kind erover praten? Bel (samen) naar de Kindertelefoon.

Twijfelt u? Bel Veilig Thuis Haaglanden en bespreek uw vermoedens. Dit kan ook anoniem.

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Telefoonnummer
0800 04 32

Centrum Seksueel Geweld

Telefoonnummer
0800 01 88

Politiebureau

Elke dag open van 9.00 - 18.00 uur, op donderdag van 9.00 - 21.00 uur.

Bezoekadres
Sir Winston Churchilllaan 271
2288 EA Rijswijk

Telefoonnummer
0900 8844

Veilig Thuis Haaglanden

Bezoekadres
Westeinde 128
2512 HE Den Haag

Telefoonnummer
0800 2000