Crisis thuis

Neem zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder als u de huur niet kunt betalen. Vraag bijvoorbeeld of u later mag betalen of in termijnen. De kans wordt zo kleiner dat uw verhuurder u uit huis zet. Kijk voor meer informatie op de website van het Juridisch Loket.

Moet u toch uw huis uit? Vraag aan familie of vrienden of u bij hen terecht kunt. Lukt dit niet? Dan kan crisisopvang een (tijdelijke) oplossing zijn. Ook helpen ze u om uit uw crisissituatie te komen.
Voor crisisopvang kunt u bellen met Perspectief of met het Leger des Heils. Of met het Daklozenloket.

Leger des Heils

Bezoekadres
St. Barbaraweg 4
2516 BT Den Haag

Telefoonnummer
070 311 55 40

Daklozenloket

Inloopspreekuur ma t/m vr 9.30 - 13.00 uur

Telefonisch bereikbaar ma t/m vr 13.00 - 17.00 uur

Bezoekadres
Binckhorstlaan 119-1
2516 BA Den Haag

Telefoonnummer
070 353 72 91

Perspectief

Bezoekadres
Kalfjeslaan 2 (4e etage)
2623 AA Delft

E-mailadres
info@perspektief.nl

Telefoonnummer
015 284 10 00

Juridisch loket - huurachterstand


Bel naar Veilig Thuis. Zij zorgen ervoor dat u opgevangen wordt als het nodig is. Dat kan ook op een geheime plek zijn. Uw kinderen mogen ook mee.

In 6 steden in Nederland is er opvang voor mannen. Meer informatie vindt u op de website Mannenmishandeling.

Uw huisdier kan ook opgevangen worden. Kijk op de website van Mendoo.

Voor crisisopvang mag u ook bellen met Perspectief of met het Leger des Heils. Of met het Daklozenloket. Of neem contact op met het Sociaal Wijkteam.

Heeft u onmiddellijk hulp nodig? Bel 112. Doe bij geweld ook aangifte bij de politie.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Telefoonnummer
0800 20 00 (gratis)

Leger des Heils

Bezoekadres
St. Barbaraweg 4
2516 BT Den Haag

Telefoonnummer
070 311 55 40

Politiebureau

Elke dag open van 9.00 - 18.00 uur, op donderdag van 9.00 - 21.00 uur.

Bezoekadres
Sir Winston Churchilllaan 271
2288 EA Rijswijk

Telefoonnummer
0900 8844

Sociaal Wijkteam

Biedt onafhankelijke hulp en kortdurende begeleiding. U kunt hier terecht met vragen of problemen over werk, financiën, relaties, wonen, zorg, gezondheid, daginvulling, vrijwilligerswerk of voorzieningen. Binnen het team werken diverse organisaties samen. Hierdoor krijgt u snel laagdrempelige en gerichte hulp.

Het Sociaal Wijkteam heeft 2 locaties:

  • Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, Rijswijk.
  • Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 4, Rijswijk.

Telefoonnummer
070 205 48 43

Daklozenloket

Inloopspreekuur ma t/m vr 9.30 - 13.00 uur

Telefonisch bereikbaar ma t/m vr 13.00 - 17.00 uur

Bezoekadres
Binckhorstlaan 119-1
2516 BA Den Haag

Telefoonnummer
070 353 72 91

Perspectief

Bezoekadres
Kalfjeslaan 2 (4e etage)
2623 AA Delft

E-mailadres
info@perspektief.nl

Telefoonnummer
015 284 10 00

Mannenmishandeling

Mendoo

Website
mendoo.nl

Alarmnummer 112

Telefoonnummer
112


Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Voor een cliëntondersteuner kunt u terecht bij Welzijn Rijswijk.

Nationale Ombudsman

Telefoonnummer
0800 33 55 555

Welzijn Rijswijk - cliƫntondersteuning

Telefoonnummer
070 757 92 00