Problemen op het werk

Discriminatie is verboden. Laat het er dus niet bij zitten. Praat erover. Wordt u op uw werk gediscrimineerd? Praat dan met de vertrouwenspersoon op uw werk. Zoek samen naar een oplossing.

Of meld discriminatie bij een meldpunt discriminatie. Bijvoorbeeld via de website Discriminatie.nl. Of bij de Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding. Zij weten ook wat u verder kunt doen. U kunt ook aangifte doen bij de politie.

Mijn Politie

Website
www.politie.nl/mijnpolitie

Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding

Wist u dat de gemeente Rijswijk een eigen anti-discriminatievoorziening heeft? Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling.  Inwoners kunnen worden gediscrimineerd op basis van hun: Leeftijd, Seksuele gerichtheid, Godsdienst en levensovertuiging, Ras, Geslacht, Nationaliteit, Handicap of chronische ziekte, Politieke overtuiging, Burgerlijke staat, Soort arbeidscontract, Arbeidsduur en Niet-wettelijke gronden (andere signalen).

Iedereen kan bij iDb terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling.

Bezoekadres
Koninginnegracht 12 B
2514 AA Den Haag
Postadres
Postbus 598
2501 CN Den Haag
Website
www.stichtingidb.nl
E-mailadres
info@stichtingidb.nl
Telefoonnummer
0800 321 86 86 (gratis)

Discriminatie.nl

Website
www.discriminatie.nl
Telefoonnummer
0800 0880

Praat erover. Bijvoorbeeld met de vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts van de organisatie waar u werkt. Probeer samen het pesten te stoppen. Praat ook met uw werkgever. De werkgever is verplicht pesten op het werk tegen te gaan.

Doet de werkgever niet genoeg? Dan kunt u een klacht indienen.

Op de website van het Juridisch Loket staat meer over wat u kunt doen. Op Pestenopdewerkvloer.nl staan tips en verhalen van anderen.

Juridisch Loket - pesten op de werkvloer

Website
Juridisch Loket – pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer

Website
Pesten op de werkvloer

Praat met de vertrouwenspersoon, een personeelsadviseur of met iemand van de ondernemingsraad van de organisatie waar u werkt. Zoek samen naar een oplossing.

Juridisch advies, tips en voorbeeldbrieven vindt u op de website van het Juridisch Loket. Ga langs of bel voor persoonlijk advies.

Als uw werkgever met ontslag dreigt, werk dan gewoon door. Zet nergens uw handtekening onder. Zoek juridische hulp. Bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket.

U kunt ook hulp vragen aan een vertegenwoordiger van uw vakbond. Of maak een afspraak bij de Sociaal Raadsman.

FNV

Website
www.fnv.nl
Telefoonnummer
088 368 0 368

CNV

Postadres
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Website
www.cnv.nl
E-mailadres
cnvinfo@cnv.nl
Telefoonnummer
030 751 10 01

Sociaal Raadsman

Bij de Sociaal Raadsvrouw, E. (Emmy) Versteeg, kunt u terecht met (juridische) vragen op het terrein van sociale zekerheid, belastingen en belastingtoeslagen, consumentenrecht, huurrecht en arbeidsrecht. Het betreft informatie en advies, hulp bij het schrijven van brieven aan instanties en het opstellen van bezwaarschriften.
De hulp is gratis en bedoeld voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

Op afspraak telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 14.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
E-mailadres
sociaalraadsman@rijswijk.nl
Telefoonnummer
14 070

Juridisch Loket

Gratis persoonlijk advies voor iedereen met een laag inkomen.

Website
www.juridischloket.nl
Telefoonnummer
0800 80 20 (gratis)

Kijk op de website Loonwijzer of u genoeg verdient. Ook bij de vakbonden kunt u controleren of u het salaris verdient dat past bij uw werk. Bel bijvoorbeeld de FNV of het CNV of kijk op hun websites. Op de website van Rijksoverheid staat informatie over het minimumloon.

Denkt u dat de hoogte van uw salaris niet klopt en bent u het er niet mee eens? Neem dan contact op met het Juridisch Loket voor advies.

U kunt ook hulp vragen aan een vertegenwoordiger van uw vakbond. Of maak een afspraak bij de Sociaal Raadsman.

FNV

Website
www.fnv.nl
Telefoonnummer
088 368 0 368

Sociaal Raadsman

Bij de Sociaal Raadsvrouw, E. (Emmy) Versteeg, kunt u terecht met (juridische) vragen op het terrein van sociale zekerheid, belastingen en belastingtoeslagen, consumentenrecht, huurrecht en arbeidsrecht. Het betreft informatie en advies, hulp bij het schrijven van brieven aan instanties en het opstellen van bezwaarschriften.
De hulp is gratis en bedoeld voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

Op afspraak telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 14.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
E-mailadres
sociaalraadsman@rijswijk.nl
Telefoonnummer
14 070

Juridisch Loket

Gratis persoonlijk advies voor iedereen met een laag inkomen.

Website
www.juridischloket.nl
Telefoonnummer
0800 80 20 (gratis)

Loonwijzer

Website
www.loonwijzer.nl

Rijksoverheid - minimumloon

Website
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon

CNV

Website
www.cnv.nl
E-mailadres
cnvinfo@cnv.nl
Telefoonnummer
030 751 10 01

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u veilig en gezond kunt werken. Bespreek onveilige situaties eerst met uw werkgever of met de ondernemingsraad van de organisatie waar u werkt.

Vraag ook advies aan de arbodienst van de organisatie waar u werkt. De mensen van de arbodienst weten alles over de regels voor veilig en gezond werken.

Heeft u te maken met grensoverschrijdend gedrag? Kijk op de site van Slachtofferwijzer voor meer informatie.

Als het onveilig blijft kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

U kunt ook hulp vragen aan een vertegenwoordiger van uw vakbond. Of maak een afspraak bij de Sociaal Raadsman.

FNV

Website
www.fnv.nl
Telefoonnummer
088 368 0 368

CNV

Postadres
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Website
www.cnv.nl
E-mailadres
cnvinfo@cnv.nl
Telefoonnummer
030 751 10 01

Sociaal Raadsman

Bij de Sociaal Raadsvrouw, E. (Emmy) Versteeg, kunt u terecht met (juridische) vragen op het terrein van sociale zekerheid, belastingen en belastingtoeslagen, consumentenrecht, huurrecht en arbeidsrecht. Het betreft informatie en advies, hulp bij het schrijven van brieven aan instanties en het opstellen van bezwaarschriften.
De hulp is gratis en bedoeld voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

Op afspraak telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 14.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
E-mailadres
sociaalraadsman@rijswijk.nl
Telefoonnummer
14 070

Slachtofferwijzer - grensoverschrijdend gedrag

Website
slachtofferwijzer.nl/grensoverschrijdend-gedrag

Nederlandse Arbeidsinspectie

Website
Nederlandse Arbeidsinspectie