Hulp bij onderwijs

Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk voor mensen met een psychische of fysieke beperking. Vraag naar de mogelijkheden bij de opleiding die u wilt gaan doen. Kijk ook op de websites Regelhulp en Expertisecentrum inclusief onderwijs.

De Open Universiteit en ROC Mondriaan bieden extra begeleiding voor mensen met een beperking. Neem indien nodig contact op met het Steunpunt Scholing en Handicap in het Studie en Loopbaancentrum.

Misschien krijgt u extra studiefinanciering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Ook is het soms mogelijk om een individuele studietoeslag aan te vragen bij de gemeente.

Open Universiteit

Website
www.ou.nl

ROC Mondriaan

E-mailadres
info@rocmondriaan.nl

Telefoonnummer
088 666 30 00

Steunpunt Scholing en Handicap

Bezoekadres
Waldorpstraat 41
2521 CA Den Haag

E-mailadres
info@steenworp.nl

Telefoonnummer
088 666 30 00

Individuele studietoeslag aanvragen

Expertisecentrum inclusief onderwijs

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Rijksoverheid - handicap en studiefinanciering


Als u jonger bent dan 30 jaar kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering aanvragen. Wie ouder is dan 30 jaar maar jonger dan 55 jaar, kan bij DUO een levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit is een lening om uw opleiding mee te betalen.

Misschien kunt u een scholingsvoucher krijgen. Een scholingsvoucher is een bedrag dat u helpt een opleiding te volgen. Als u uitzendkracht bent, kunt u een scholingsvoucher aanvragen bij Doorzaam.

Heeft u een beperking? Dan krijgt u misschien van de gemeente een individuele studietoeslag om uw inkomsten aan te vullen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Als u op het voortgezet onderwijs zit, kunt u misschien een tegemoetkoming voor scholieren krijgen. U moet dan tussen de 18 en 30 jaar zijn. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.

Individuele studietoeslag aanvragen

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Doorzaam scholingsvoucher

Rijksoverheid - tegemoetkoming schoolkosten scholieren

DUO

Website
www.duo.nl


Doe een beroepskeuzetest op de website Werk.nl. Kijk ook op de websites Opleiding & Beroep en Leeroverzicht.nl.

Of maak een afspraak bij het Werkgevers Servivepunt Rijswijk.

Werkgevers Servicepunt Rijswijk

Bezoekadres
Steenplaetsstraat 2 B
2288 AA Rijswijk

E-mailadres
wsp@rijswijk.nl

Telefoonnummer
070 326 19 77

Opleiding en Beroep

Werk.nl - test uzelf

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.