Opvoeden en ontwikkeling

Ga naar de website van het Nederlands Jeugdsinstituut. Hier vindt u veel informatie, advies en tips.

Of neem contact op met het Opvoedadviespunt van het Centrum voor Jeugd en Gezin. U vindt op de website de mobiele nummers van de medewerkers.

U kunt ook anoniem bellen met de Oudertelefoon.

Oudertelefoon

Bel of chat voor ondersteuning en een luisterend oor

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 15.00 uur
en van 20.00 - 22.00 uur

Website
oudertelefoon.nl
E-mailadres
info@oudertelefoon.nl
Telefoonnummer
085 130 46 58

CJG Rijswijk - opvoedadviespunt

Bezoekadres
P. van Vlietlaan 10
2285 XM Rijswijk
Website
www.cjgrijswijk.nl/opvoedadviespunt
E-mailadres
cjg@rijswijk.nl
Telefoonnummer
070 219 68 46

Nederlands Jeugdinstituut - ouderschap en opvoeden

Website
www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden

Home-start biedt ondersteuning bij het opvoeden van uw kind. Ervaren en getrainde vrijwilligers helpen met advies, praktische hulp en vriendschappelijk contact.

Advies, tips en uitleg vindt u op de websites Ouders van nu, Wij.nl, Opvoedadvies en Positief opvoeden.

Via Spel aan Huis kan een spelbegeleider bij u thuis komen om samen uw kind te helpen met spelen. De begeleider heeft kennis van spel en de ontwikkeling van kinderen. Kijk op de website van Xtra Welzijn voor informatie over Spel aan Huis. Of stel uw vragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Positief Opvoeden

Website
www.positiefopvoeden.nl

Opvoedadvies

Website
www.opvoedadvies.nl

Wij.nl

Website
www.wij.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Biedt hulp bij vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen. Bijvoorbeeld over ziektes of voeding. Of over problemen thuis, bij verslaving en meer.

Bezoekadres
P. van Vlietlaan 10
2285 XM Rijswijk
Website
cjgrijswijk.nl
E-mailadres
cjg@rijswijk.nl
Telefoonnummer
(070) 219 68 46

Spel aan Huis - Xtra Welzijn

In de gemeente Rijswijk is Spel aan Huis gratis.

Bezoekadres
Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag
Postadres
Postbus 43197
2504 AD Rijswijk
Website
www.xtra.nl/portefeuilles/opvoeden-en-opgroeien/projecten/spel-aan-huis
E-mailadres
i.stoop@xtra.nl
Telefoonnummer
06 28 22 30 31

Ouders van nu

Website
www.oudersvannu.nl

Nederlands Jeugdinstituut (NJi) - voor ouders

Website
www.nji.nl/ouders

Ga naar het Centrum voor Jeugd en Gezin en bespreek de problemen.

Wilt u wat tijd voor uzelf? Vraag familie, vrienden of bekenden of zij taken van u willen overnemen.

Lukt dat niet? Misschien kunnen vrijwilligers helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maatjesproject van Welzijn Rijswijk of van Vitalis. Of aan Home-start. Home-start geeft ondersteuning bij het opvoeden van uw kind. Ervaren en getrainde vrijwilligers helpen met advies, praktische hulp en vriendschappelijk contact.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Biedt hulp bij vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen. Bijvoorbeeld over ziektes of voeding. Of over problemen thuis, bij verslaving en meer.

Bezoekadres
P. van Vlietlaan 10
2285 XM Rijswijk
Website
cjgrijswijk.nl
E-mailadres
cjg@rijswijk.nl
Telefoonnummer
(070) 219 68 46

Stichting Vitalis - Maatjes

Bezoekadres
Burgemeester van Karnebeeklaan 6
2585 BB Den Haag
Postadres
Postbus 608
2501 CP Den Haag
Website
www.vitalismaatjes.nl
E-mailadres
info@vitalismaatjes.nl
Telefoonnummer
070 345 75 71

Welzijn Rijswijk

Met de kracht van samen. Iedereen telt mee.

Biedt inwoners van Rijswijk: mantelzorgondersteuning, seniorenadvies, diverse seniorendiensten, sociaal werk volwassenen en jeugd, hulp aan statushouders, taalondersteuning, buurtbemiddeling, ondersteuning bij het vinden en binden van vrijwilligers en bij het vinden van vrijwilligerswerk, (ondersteuning bij) activiteiten voor jong tot oud.

Bezoekadres
Dr. H.J. van Mooklaan 1
2286 BA Rijswijk
Website
www.welzijn-rijswijk.nl
E-mailadres
info@welzijn-rijswijk.nl
Telefoonnummer
070 757 92 00

Van een nare gebeurtenis kan een kind nog lang last hebben. Dit heet een trauma. Uw kind kan last hebben van nachtmerries, angst, piekeren en slecht slapen.

De huisarts kan helpen. Hij of zij kan uw kind doorverwijzen naar andere hulpverleners. Een kinderpsycholoog bijvoorbeeld. Of laat uw kind bellen met de Kindertelefoon.

U kunt ook contact opnemen met het Jeugdteam.

Jeugdteam (CJG)

Het jeugdteam van het CJG geeft informatie en advies aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. Ook biedt het team ondersteuning en waar nodig toegang tot organisaties die jeugdhulp aanbieden. Bij het jeugdteam kunt u ook terecht voor uitgebreide of specialistische hulp. Hierbij kunt u denken aan:

  • jeugd- en opvoedhulp
  • geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz)
  • zorg voor kinderen met een beperking
  • hulp bij onveilige situaties of crisissituaties

Bezoekadres
P. van Vlietlaan 10
2285 XM Rijswijk
Website
www.cjgrijswijk.nl/jeugdteam
E-mailadres
jeugdteam@rijswijk.nl
Telefoonnummer
070 219 68 46

Soms geeft het gedrag van een kind problemen. Voor het kind zelf, of voor de mensen om hem heen. Voorbeelden van gedragsproblemen zijn:

  • vaak heel druk zijn
  • slecht luisteren
  • vaak boos zijn
  • heel verlegen zijn
  • vaak bang of verdrietig zijn

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind?

Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin. U krijgt daar informatie en advies over hoe u ermee om kunt gaan.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Biedt hulp bij vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen. Bijvoorbeeld over ziektes of voeding. Of over problemen thuis, bij verslaving en meer.

Bezoekadres
P. van Vlietlaan 10
2285 XM Rijswijk
Website
cjgrijswijk.nl
E-mailadres
cjg@rijswijk.nl
Telefoonnummer
(070) 219 68 46

Zoek hulp voor uw kind. Ga naar de huisarts.

Op de website Help! Mijn dierbare is verslaafd vindt u informatie over het omgaan met een verslaafd kind. U kunt zich hier ook aanmelden voor een informatiemiddag of telefonisch advies krijgen.

Of neem contact op met het informatiecentrum van GGD Haaglanden.

GGD Haaglanden

Bezoekadres
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
Postadres
Postbus 16130
2500 BC Den Haag
Website
www.ggdhaaglanden.nl
E-mailadres
info@ggdhaaglanden.nl
Telefoonnummer
088 355 01 00

Help! Mijn dierbare is verslaafd

Website
www.helpmijndierbareisverslaafd.nl