Dagbesteding

Dagbesteding voor ouderen vindt u vaak bij zorginstellingen zoals verzorgingshuizen. Of in het wijkcentrum.

Neem voor informatie contact op met Middin. Of met de seniorenadviseuradviseur van Welzijn Rijswijk. Kijk ook op de website van het Trefpunt voor Senioren van Welzijn Rijswijk.

Verpleeghuis Westhoff van Florence biedt dagverzorging. Voor aanmelden en informatie neemt u contact op met Vegro Thuiszorgwinkel Rijswijk van Florence. Vraag naar de mogelijkheden bij WoonZorgCentra Haaglanden. Ook Cardia biedt activiteiten voor ouderen. Kijk op de website voor meer informatie.

Middin

Bezoekadres
Burgemeester Elsenlaan 170
2288 BH Rijswijk
Postadres
Postbus 162
2280 AD Rijswijk
Website
www.middin.nl
E-mailadres
klantcontact@middin.nl
Telefoonnummer
070 372 12 34

Cardia - locatie Onderwatershof

Cardia is een christelijke ouderenzorgorganisatie in de regio Haaglanden waaronder Rijswijk en is kleinschalig georganiseerd.

Bezoekadres
Van Vredenburchweg 26
2282 SH Rijswijk
Website
www.cardia.nl
E-mailadres
klantenbureau@cardia.nl
Telefoonnummer
070 80 08 888

Dagbesteding voor senioren Het Trefpunt (Stichting Welzijn Rijswijk)

Sociale ontmoetingsplaats voor senioren. U kunt aan een een dag- of dagdeelprogramma meedoen. Eens per week is er dagbesteding voor mensen met beginnende dementie. Deze dienst kan mantelzorgers verlichten bij hun zorgtaak.

Bezoekadres
Het Oude Raadhuis, Laan van Hofrust 4
2282 AL Rijswijk
Website
www.welzijn-rijswijk.nl/seniorendiensten
E-mailadres
trefpunt@welzijn-rijswijk.nl
Telefoonnummer
070 757 92 50 / 06 45 47 44 43

Seniorenadviseurs Welzijn Rijswijk

De seniorenadviseurs signaleren en bieden onafhankelijke informatie, advies, (kortdurende) ondersteuning en begeleiding aan senioren op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën en mobiliteit.

Website
www.welzijn-rijswijk.nl/seniorenadvies
E-mailadres
seniorenadviseur@welzijn-rijswijk.nl
Telefoonnummer
070 75 79 200

Vegro Thuiszorgwinkel regio Haaglanden

Locaties: 

 • Delft - Papsouwselaan 474
 • Den Haag - Betje Wolffstraat 140
 • Den Haag - Volendamlaan 1166
 • Voorburg - Koningin Julianalaan 40
 • Wassenaar - Kloosterland 16
 • Zoetermeer - Het Rond 2

Website
www.vegro.nl/onze-winkels/rijswijk-steenvoordelaan
E-mailadres
verkoop@vegro.nl
Telefoonnummer
0900 288 77 66

Verzorgingshuis Westhoff

Bezoekadres
Julialaantje 38
2283 TB Rijswijk
Website
www.florence.nl/wonen/rijswijk/revalidatiecentrum-westhoff
E-mailadres
info@florence.nl
Telefoonnummer
070 413 10 00

Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

 • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
 • in contact komen met de juiste organisaties
 • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
 • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Voor een cliëntondersteuner kunt u terecht bij Welzijn Rijswijk.

Welzijn Rijswijk - cliëntondersteuning

Website
www.welzijn-rijswijk.nl/clientondersteuning
E-mailadres
clientondersteuning@welzijn-rijswijk.nl
Telefoonnummer
070 757 92 00

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)

Website
www.bmzm.nl
E-mailadres
info@bmzm.nl
Telefoonnummer
085 21 00 630

Regelhulp - cliëntondersteuning

Website
www.regelhulp.nl/clientondersteuning

Nationale ombudsman - cliëntondersteuning

Website
www.nationaleombudsman.nl | Cliëntondersteuning

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

 • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
 • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Voor een cliëntondersteuner kunt u terecht bij Welzijn Rijswijk.

Welzijn Rijswijk - cliëntondersteuning

Website
www.welzijn-rijswijk.nl/clientondersteuning
E-mailadres
clientondersteuning@welzijn-rijswijk.nl
Telefoonnummer
070 757 92 00

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555

Voor mensen met een lichamelijke beperking

Mensen met een lichamelijke beperking kunnen terecht bij een activiteitencentrum, een zorgboerderij of een instelling voor mensen met een zintuiglijke beperking (beperkingen in horen, praten of zien).

Op de website Zorgboeren vindt u een zorgboerderij in uw buurt.

Of neem contact op met Middin of met Ipse de Bruggen.

 

Voor mensen met een verstandelijke beperking

Voor activiteiten of dagbesteding kunt u terecht bij een activiteitencentrum of zorgboerderij. Op de website Zorgboeren vindt u zorgboerderijen in uw buurt.

Of neem contact op met Middin of met Ipse de Bruggen. VTV Zuid-Holland Noord organiseert verschillende sportieve activiteiten. Kijk op de website voor meer informatie.

 

Voor mensen met een psychiatrische achtergrond

Neem contact op met GGZ Delfland.

Middin

Bezoekadres
Burgemeester Elsenlaan 170
2288 BH Rijswijk
Postadres
Postbus 162
2280 AD Rijswijk
Website
www.middin.nl
E-mailadres
klantcontact@middin.nl
Telefoonnummer
070 372 12 34

VTV Zuid-Holland Noord

Bezoekadres
Marie Heinenweg 3
2533 SX Den Haag
Website
www.wijzijnvtv.nl
E-mailadres
vtvdenhaag@vtvzhn.nl
Telefoonnummer
070 305 19 19

GGZ Delfland

Website
www.ggz-delfland.nl
Telefoonnummer
015 260 76 07

Ipse de Bruggen

Website
www.ipsedebruggen.nl
E-mailadres
klantencontact@ipsedebruggen.nl
Telefoonnummer
0800 998 87 77

Zorgboeren

Website
www.zorgboeren.nl