Ik ben ontevreden en wil een klacht indienen

Welzijn Rijswijk - cliƫntondersteuning

Telefoonnummer
070 757 92 00

Nationale Ombudsman

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoonnummer
0800 33 55 555